4. august 2021

Stadig flere kvinder bliver optaget på Københavns Universitets datalogiuddannelser

Optagelse

For fjerde år i træk er antallet af studiepladser tilbudt til kvinder steget på Københavns Universitets datalogiske uddannelser. Datalogisk Institut går fortsat efter at opnå en mere ligelig kønsbalance, blandt andet ved at udbrede kendskabet til faget blandt børn og unge.

Kvindelige studerende til undervisning på Datalogisk Institut
Efter at have igangsat en række initiativer for at tiltrække flere kvinder til Datalogi-uddannelserne glæder Datalogisk Institut sig over, at antallet af kvindelige studerende stiger år for år. Foto: Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

I 2017 var der blot 12 procent kvinder blandt de nyoptagede studerende på Københavns Universitets bacheloruddannelse i Datalogi, der er landets største og ældste. Siden har udviklingen hvert år taget et lille skridt i den rigtige retning, så Datalogi-uddannelsen i 2021 har optaget 20 procent kvinder. 

I 2019 åbnede desuden de to nye uddannelser Datalogi-økonomi og Machine learning og datavidenskab, som i 2021 har optaget henholdsvis 29 procent kvinder og 15 procent kvinder. 

Samlet set har de tre uddannelser optaget 21 procent kvinder, hvilket bekræfter tendensen med en lille stigning hvert år. I 2020 lå de tre uddannelsers samlede optag af kvinder nemlig på 18 procent, og i 2019 var det 17 procent.  

Selvom der endnu er et stykke vej mod en mere lige fordeling mellem mænd og kvinder, glæder det institutleder på Datalogisk Institut, Jakob Grue Simonsen, at de datalogiske uddannelser igen i år langsomt, men med sikkerhed, optager flere kvinder.  

“Det er svært at komme i tanker om en branche i dag, som ikke bruger redskaber fra datalogien. Derfor har datalogi i høj grad brug for forskellige mennesker, der kommer med forskellige perspektiver og ideer. Det er en del af vores samfundsansvar, at alle uanset køn, baggrund og etnicitet har mulighed for at blive dataloger og får kendskab til datalogi,” siger Jakob Grue Simonsen. 

Hvorfor går udviklingen ikke hurtigere? 

Der kan være mange årsager til, at udviklingen mod en ligelig kønsfordeling på de datalogiske uddannelser og i de tunge IT-fag generelt ikke bevæger sig hurtigere. 

Spørger man Pernille Bjørn, der er professor på Datalogisk Institut og blandt andet forsker i diversitet i datalogi, skyldes det blandt andet, at der er for få som kender faget.  

“Datalogi er endnu ikke et fag, som skoleelever kender på linje med andre naturvidenskabelige fag såsom fysik og matematik, der har en bedre kønsbalance på bacheloruddannelserne. Hvorfor skulle unge kvinder få idéen om, at de gerne vil læse Datalogi, hvis de ikke ved, hvad det egentlig er, og hvor bredt faget faktisk er?” siger Pernille Bjørn og fortsætter: 

"Forskellige mennesker skal i højere grad kunne genkende sig selv i datalogi og opleve, at de kan blive succesfulde i faget. Det handler ikke om, at kvinder og minoriteter skal passe ind i datalogi, men i stedet om at vi åbner faget op, så mennesker med diverse interesser og baggrunde kan følge deres egne interesser inden for datalogifaget – og være med til at skabe og udvikle fremtidens samfund.” 

Af den årsag har Datalogisk Institut sat flere initiativer i søen, der skal hjælpe med at nedbryde de barrierer, der begrænser kvinder og andre underrepræsenterede i at finde interesse for IT-fagene. 

Blandt initiativerne er instituttets årlige FemTech-workshops for unge kvinder i gymnasiet samt projektet Dataekspeditioner, som blandt andet skal gøre Informatik-faget i gymnasiet relevant for flere. 

Læs meget mere her om, hvordan du kan opleve datalogi.

 

 

 

 

Kontakt

Jakob Grue Simonsen 
Institutleder, professor 
Tlf. 60 75 79 89 
Headofdepartment@di.ku.dk  

Pernille Bjørn 
Professor 
Tlf. 53 41 45 52 
pernille.bjorn@di.ku.dk   

Caroline Wistoft 
Kommunikationskonsulent 
Tlf. 21 30 96 31 
Cawi@di.ku.dk 

Læs også