31. maj 2021

IT Karrieredagen 2021 afviklet i old-school online platform

Career Fair, Karrieredag

Årets IT-karrieredag var vel nok vores mest kreative og eksperimentelle til dato. Endnu en gang var vi på grund af Corona nødt til at flytte arrangementet online, men denne gang prøvede vi en ny ramme, nemlig platformen Gather.town.

Stand i Gather.town-format
Stand i Gather.town-format

Normalt er den årlige IT karrieredag en kæmpe fysisk begivenhed i HCØ instituttets lange vandrehal, hvor der kan gøres plads til ca. 40-50 udstillere og adskillige hundrede studerende, der summer rundt i standområdet og hygger sig indbyrdes med de lækkerier, der tilbydes af udstillere - og senere på dagen skyllet ned af en enkelt fadøl eller to.

COVID-19-pandemien har både i 2020 og 2021 drillet os

2020 var året, hvor stort set alle fysiske events blev konverteret til webinarer. Dengang troede vi optimistisk, at alt ville være tilbage i de gamle rammer i 2021. Men ak, pandemien har stadig fat i os, universitetet har praktisk talt været lukket siden julen 2020, så der var brug for nye løsninger, gerne en dynamisk platform med lidt liv og bevægelse.

Valget faldt på Gather.town, som er en virtuel platform, der er designet som et Old-School computerspil fra TV-konsolernes epoke. I Gather.town kan man bevæge sig rundt og møde og kommunikere med andre mennesker (i avatar-kostume) via web-kamera og indbygget mikrofon. De 32 virtuelle stande rummede plads til op til 20 personer ad gangen og blev designet af virksomhederne selv med de moduler, som platformen stillede til rådighed. Det bød på mange forskellige typer af stande med hyggelige møbler.

Hver stand havde tilknyttet et eller to 1-1-samtale områder, hvor man kunne tale frit uden at andre kunne høre samtalen. I resten af platformen kunne man høre og tale med omkringstående personer via webcam og mikrofon, når man var inden for en kortere distance.

De nye rammer blev meget positivt modtaget, og da messen lukkede efter tre timer, valgte flere studerende og virksomheder at blive hængende i det virtuelle rum for at snakke videre, udveksle CV'er og forhåbentlig finde kandidater til de + 50 stillinger, der blev opslået på IT-karrieredag 2021.

Evalueringerne giver både ros og ris

De første evalueringer tyder på, at der både var gode og mindre gode features. De studerende evaluerer generelt dagen positivt, men især nye studerende, der ikke havde prøvet at være på karrieredag før, var lidt i tvivl om, hvor de skulle gå hen og tale med virksomhederne og de skulle også lige lære platformen at kende. En international M.Sc. i datalogi siger: "It took some time to get used to and to find out that I actually need to go through the doors at the top to enter the exhibition."

Også virksomhederne nævner, at de oplevede, at de studerende havde lidt svært ved at finde rundt, og at en del studerende ikke målrettet gik hen for at blive signet op hos virksomhederne, så det krævede en indsats at få 1-1-samtalerne i hus.

Alle er nok enige om, at et fysisk event er at foretrække, uanset hvor kreativ en online platform, der kan sættes op. Så vi vil gentage ønsket fra 2020: Næste år skal IT-karrieredagen afvikles fysik.