1. december 2020

Blockchain og ny ph.d.-skole er blandt DIKUs fokuspunkter i nyt nationalt tech-forskningscenter

Samarbejde

Med 100 mio. kr. fra Innovationsfonden kan en unik alliance bestående af syv danske universiteter, heriblandt Københavns Universitet, og Alexandra Instituttet etablere nyt unikt Center for Forskning og Digitale Teknologier, DIREC. Centeret skal udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i Danmark.

DIREC-logo

I løbet af de næste fem år skal Datalogisk Institut under Københavns Universitet (DIKU) være med til at udbygge kapaciteten inden for forskning og uddannelse i digitale teknologier igennem det nye Center for Forskning og Digitale Teknologier, DIREC.

Centeret skal via samarbejder med virksomheder og den offentlige sektor bidrage til Danmarks konkurrencedygtighed ved at sikre udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier.

Imødekommer manglen på it-specialister

Digitale teknologier er den måske stærkeste driver for vækst og velfærd i samfundet og erhvervslivet. Under Covid-19-krisen har vi set, hvordan digitale teknologier kan være aldeles afgørende for at holde store dele af samfundet kørende på trods af nedlukning. Digitale teknologier bliver også helt centrale i den grønne omstilling. Det er derfor afgørende for danske virksomheder og den offentlige sektor, at Danmark fortsat har adgang til højt kvalificerede it-specialister og viden om digitale teknologier. Det håber DIKU’s institutleder, Mads Nielsen, der også sidder med i DIREC's bestyrelse, at centeret kan hjælpe til med:

- Vi og erhvervslivet har jublet over det stigende optag på vores uddannelser de sidste år. Med den her fælles indsats kan vi se frem til endnu flere datalogi-specialister, der kan være med til at mætte det danske erhvervsliv og samtidig stille samfundets sult for forskning af høj kvalitet inden for det her område. Det er en rigtig god nyhed for os alle.

For Mads Nielsen er centeret og det unikke samarbejde også en perfekt chance for at tiltrække flere kvinder til faget og sørge for, at de bedste studerende og forskere også vælger den danske datalogiverden i fremtiden.

Det er et mål for DIREC at blive et internationalt anerkendt center og kunne matche de mest respekterede tilsvarende centre i Europa og USA og dermed tiltrække de bedste forskere til at opholde sig ved centeret.

DIKU’s rolle

Centerets aktiviteter vil ske på baggrund af samfundsmæssige behov, hvor forskning løbende omsættes til værdiskabende løsninger og digital omstilling i erhvervslivet og den offentlige sektor. Forskningen vil i relevante sammenhænge inddrage etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens og big data i en dansk kontekst, så man sikrer, at borgerne kan have tillid til de nye teknologier.

DIKU kommer til at lede et nyt ph.d.-netværk i forbindelse med centeret, der vil samle undervisning af højeste niveau fra de danske datalogiuddannelser til ca. 25 nye ph.d.-studerende.

Desuden bliver DIKU’s hovedfokus i centerets første tid på forskning inden for AI og blockchain, og hvordan det kan være med til at gøre komplekse forretningsprocesser nemmere. Forskningen sker i samarbejde med CBS og ITU, men ledes af DIKU. DIKU indgår også i samarbejder om forskning inden for blandt andet fødevarer og privacy i centeret.