Jens Petersen

Jens Petersen

Lektor

Jeg forsker i medicinsk billedanalyse, herunder metoder til segmentering og statistisk analyse. Mit arbejde har specielt været fokuseret på analyse af tubulære og forgrenende strukturer såsom luftvejene og halspulsårerne, segmentering ved hjælp af diskrete grafbaserede metoder og statistiske sammenligninger af grafer og træer.

Interesseområder

Medicinsk billedanalyse, billedsegmentering, billedregistrering, kronisk obstruktiv lungesygdom, grafsnit, og optimal surface methods.

ID: 22733621