tsc340 tsc340

tsc340 tsc340

Postdoc

Som en forsker, der er i krydsfeltet mellem teknologi og humaniora, har jeg studeret forskellige Informationsteknologier samt samarbejds- og kommunikative praksis på tværs af flere sektorer og lande. Dette omfatter brug af sagsbehandlingssystemer i den administrative sektor (en job center) i Danmark, den rolle der teknologi kan spille i Palæstina i form af social forandring, design og implementering af e-valg-teknologier i Danmark, udvikling og anvendelse af elektroniske patientjournaler i Canada (non-profit klinik i Vancouver) og i Norge (Rigshospitalet i Oslo), og endelig, gennemførelse af bredbånd i fjerntliggende områder og landdistrikter i British Columbia (Canada). Jeg ser megselv som en del av den kvalitative empiriske tradition for praksisbaseret perspektiv, hvor jeg er forpligtet til at udvikle teoretiske og konceptuelle rammer nyttige for forståelsen af kollaborative og kommunikative praksis, og for design av teknologier til at understøtte denne praksis.

Primære forskningsområder

- Teknologi og Velfærd stater (socialt arbejde, sagsbehandlingssystemer, street-level bureaukrater)

- Gennemførelse af e-valg maskiner; valg praksis

- Technologier i konfliktområder; startups og entrepreneurships i konfliktområder

- Sundhedsteknologier (EPJ,EHR); healthcare informatics

Aktuel forskning

Computational artefacts (www.compart.ku.dk): Formålet med projektet er at udvikle en begrebsmæssig fundament for at forstå og implementere coputational artefakter i kooperative arbejde indstillinger, da disse i stigende grad bliver brugt til at regulere menneskelige interaktioner. Jeg laver etnografisk feltarbejde i et job center i Danmark, med fokus på det komplekse samspil mellem borgerne og den bureaukratiske maskine (som udgør af sagsbehandlere, forskellige teknologier og artefakter, lover og regler, normer m.v.).

Undervisnings- og vejledningsområder

Kurser undervist på Københavns Universitet

Kommunikation og IT

 • Design Project (BA)
 • Kommunikation og IT-støttet samarbejde i organisationer (MA)

Kurser undervist på IT-Universitetet i København

 • Kunsten at skrive og Gennemgang Papers (Ph.d.-kursus: 2013)
 • Forretningsprocesser og organisation (BA i Software Development: 2010, 2011, 2013, 2014)
 • IT & Work Design (BA kursus i Global Business Informatics: 2011, 2012, 2014).

Supervision områder:

 • Healthcare technologies; sundhet-it;
 • Implementering af e-valg; valg praksis;
 • Teknolpogier i konliktområder in; startups;
 • Science and Technology Studies (STS); Actor Network Theory (ANT)
 • Computer Support Cooperative Work (CSCW); Information System (IS);
 • Participatory Design (PD); Human-Computer Interaction (HCI);
 • Ethnography; action research; interventionist research; grounded theory;
 • reflexive methodologies; autobiographies and confessionals.

ID: 130662559