Erhvervskandidat i datalogi

Opgrader virksomhedens medarbejder med en erhvervskandidat i datalogi

Københavns Universitet har siden 2018 tilbudt en 4-årig erhvervskandidatuddannelse i datalogi. Uddannelsen er tilrettelagt på deltid, så de studerende samtidig kan passe et relevant arbejde i mindst 25 timer om ugen.

Fordele for virksomhederne

  • Mulighed for at rekruttere og fastholde højtuddannede studentermedarbejdere, der har ambitioner om at få en kandidatuddannelse.
  • Medarbejderen kan lægge en større arbejdsindsats i virksomheden, uden at det går ud over studierne.

Hvordan fungerer uddannelsen?

Uddannelsen er tilrettelagt på deltid over fire år, så den studerende kan passe et arbejde i minimum 25 timer om ugen og følge undervisningen på universitetet sammen med de øvrige kandidatstuderende. Den studerende skal gennemføre det samme antal obligatoriske og valgfri kurser som de fuldtidsstuderende samt skrive speciale, blot over flere år.

Hvad er de formelle krav til ansøgeren?

Ordningen kan søges af studerende, der forventer at færdiggøre en bachelor i datalogieller en anden adgangsgivende uddannelse i indeværende år. Men også af medarbejdere, der tidligere har taget en bachelor i en adgangsgivende uddannelse og nu har mod på at læse videre, men samtidig gerne vil bevare et fast job.

For at opfylde kravene til at søge ind på erhvervskandidaten skal medarbejderen være ansat i virksomheden på baggrund af en relevant og adgangsgivende bacheloruddannelse og kunne dokumentere en ansættelsesaftale på mindst 25 timer om ugen. En kompetencegivende eksamen ældre end 4 år kan komme i betragtning, hvis universitetet vurderer, at adgangskravet er opfyldt.