Projekter med studerende

To studerende samarbejderBliv vært for et IT-speciale eller projekt med en studerende

Som virksomhed kan I invitere en studerende til forskellige typer af projektsamarbejde. Disse projekter kan foregå i forskellige omfang og tidspunkter under uddannelsen.

I vores projektportal hjælper vi med at matche studerende, virksomheder og vejledere til et projekt, så hver part kan finde de perfekte samarbejdspartnere.

Projektforløb

  • Et virksomhedsprojekt går ud på at få løst en opgave, som virksomheden har, og som matcher en studerendes ønske om at arbejde med en faglig udfordring i praksis. Projektet kan udføres som et fuldtidsprojekt i én blok eller som et deltidsprojekt i to blokke, hvor den studerende optjener ECTS. Virksomhedsprojekter udføres især på bachelordelen, og kan påbegyndes fire gange årligt, så det følger blokstrukturen for undervisning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Typisk vil det ligge i forårssemesteret på den studerendes tredje år.
  • Et bachelorprojekt kan skrives i samarbejde med en virksomhed som fuldtidsprojekt i én blok eller som deltidsprojekt i to blokke til 15 ECTS.
  • Et kandidatprojekt kan skrives med en studerende på 1. år af kandidatuddannelsen. Det er ikke bundet til blokstrukturen og honoreres med ECTS til den studerende.
  • Et kandidatspeciale kan også skrives med en virksomhed som vært. Det tager seks måneder og giver den studrende 30 ECTS.