5. juli 2024

SYNCSENSE skaber meningsfulde træningsoplevelser med kunstig intelligens og virtual reality

CASE

Virksomheden SYNCSENSE udvikler VR-understøttet digital terapi, der skal hjælpe de mest svækkede og ældre borgere og mennesker med handicap. Gennem et AI Denmark acceleratorforløb fik SYNCSENSE en unik mulighed for sparring med kompetente forskere fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet, og de opnåede et forbedret produkt og forretningspotentiale på blot ét år.

Mand med VR-briller på til træning hos kvindelig fysioterapeut. Foto: SYNCSENSE
SYNCSENSE’s intelligente bevægelsessensor kombineret med en VR-platform giver brugerne fornyet lyst til at bevæge sig.

SYNCSENSE er en digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for ældre og mennesker med handicap bliver sjov og motiverende.

Dog stødte virksomheden på en udfordring, da teknologien blev taget i brug. Sundhedspersonalet ønskede, at VR-løsningen skulle være kompatibel med en bred vifte af træningsudstyr.

Dette gav dem lysten til at optimere teknologien med et øget fokus på brugervenlighed, hvor træningsteknologien nemt skulle kunne tilpasses forskellige maskiner, uden at sundhedspersonalet måtte kaste sig ud i besværlige manuelle indstillinger. Samtidig skulle teknologien omfavne et progressivt træningsprogram.

Gennem et AI Denmark acceleratorforløb modtog virksomheden hjælp fra forskere fra Datalogisk Institut, som gav SYNCSENSE en konkret og værdifuld AI-løsning på det problem, de stod overfor.

"At kunne trække på eksperternes viden under AI Denmark-programmet hjalp os ikke kun med at løse vores oprindelige problemstilling. Det har også haft en markant indflydelse på, hvordan vi i dag anvender flere forskellige AI-værktøjer i vores virksomhed, når vi udvikler og hele tiden forbedrer vores produkt og brugeroplevelse," siger Steen Petersen, CTO og co-founder af Syncsense.

Forløbet har betydet, at deres teknologi nu ved hjælp af kunstig intelligens kan detektere hvilken type træningsudstyr, der anvendes og med den information tilpasse, hvad der vises på VR-brillerne - hvilket netop skaber den brugervenlige og meningsfulde oplevelse for både borger og sundhedspersonale.

Derudover kan sundhedspersonalet i dag også progrediere træningsintensiteten til borgerens funktionsniveau, hvilket er en markant produktforbedring.

SYNCSENSE’s forløb er blot ét eksempel på, hvordan Københavns Universitet samarbejder med virksomheder for at skabe værdifulde løsninger til gavn for samfundets borgere. Hvis din virksomhed står og mangler hjælp eller sparring til udvikling og implementering af teknologi, så tøv ikke med at række ud til os.

Kontakt

Camilla Maj Vang Arffmann
Erhvervskonsulent
caar@di.ku.dk

Emner

Læs også