Strategi – Københavns Universitet

Strategi

2014 - 2017

Dansk version

Engelsk version

Strategisk handlingsplan for 2015 - 2020

I forlængelse af 2014-2017 strategien er der udarbejdet en supplerende handlingsplan, som vedrører perioden 2015 – 2020. Handlingsplanen omfatter således ikke kun initiativer inden for strategiperioden indtil 2017, men også flere langsigtede initiativer, som iværksættes i perioden indtil 2020.

Handlingsplanen er udarbejdet i dialog med direktionen ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og skal ses som et dynamisk dokument og vil løbende blive ajourført.

Se handlingsplanen her

2009 - 2013

Dansk version

Engelsk version