12. november 2019

Referat fra Generalforsamlingen 2019

Generalforsamling

Den 26. september 2019 blev den første - og dermed stiftende - generalforsamling afholdt i forbindelse med den årlige DIKU Alumnedag.

Der deltog henved 30 alumner i generalforsamlingen, som blev afviklet forud for den mere underholdende del, nemlig alumnedagen. Der blev ikke noteret navne på deltagerne, som derfor heller ikke figurerer i referatet. Fremadrettet vil man både i DIKUs og KU's alumnebestyrelse bestræbe sig på at få opdateret alumneprofiler og kontaktdata, således at indkaldelsen vil ske formelt via alumnedatabasen.

Læs referatet fra generalforsamlingen

Læs de opdaterede vedtægter for DIKU Alumneforening

Læs den konstituerede formands-beretning ved Ioana Mogensen.

Lidt stemningsbilleder: